top of page

OCHUTNÁVKA PROGRAMU

MEM green leafpngyelenz_edited_edited.png

Báječný Midlife Online

1

kapitola get READY

Čeká nás kousek teorie. Bereme ji jako základ pro další přemýšlení, jako první ukotvení toho, jak vědomě nad svým životem přemýšlet.

 

O čem všem vlastně je a není midlife? Jak vzít život do svých rukou? Jak se dívat na svět a náš život, abychom žili dlouhou, spokojeně, smysluplně a ve zdraví?
 

Midlife je nový začátek

#1 GET READY

Chceme přidat léta životu a život létům.

McKinsey Health Institute

Za posledních více než sto let jsme dostali do vínku navíc 35 let. To díky lepšímu životnímu stylu, zdravotnictví, vědě. Pokud byste se narodili v roce 1900, měli byste jen asi 50% šanci, že se dožijete 60 let. Nyní je "60" nových "40" a “75” nových “50”. Midlife nemusí znamenat krizi. Může přinést nové poslání a příležitostí. Za předpokladu zdravého životního stylu, je midlife milníkem pro vstup do druhé poloviny dospělosti. Při zodpovědném životě se můžete dožít 90 nebo dokonce 100 a více let.

Padesátka je pomyslným poločasem. V poločase se přemýšlí o tom, co dobrého bylo v první polovině vašeho zápasu, který se jmenuje život. Co nám sloužilo, co nás bavilo? V poločase se taky trochu odpočívá, proto je nasnadě se na chvíli zastavit a rozhlédnout se. Výjimkou nejsou roční sabbatical, kdy se midlifer naučí něco zcela nového.

 

S tématem midlife se pojí často i slovíčko longevity, česky dlouhověkost. Chceme žít dlouho, ve zdraví a naplněně. Naše návyky dnes mohou výrazně ovlivnit náš lifespan (jak dlouho žijeme), ale i healthspan (jak dlouho žijeme ve zdraví).

 

Výrazně se mění také pohled na pracovní kariéru. Asi už všichni chápeme, že koncept learn, earn, retire je mrtvý. Dlouhý život nám dnes skýtá více období než ony tři.

Často mluvíme o druhé, třetí, … kariéře. Mezi nimi mohou být kratší nebo delší zastavení, třeba roční nebo několikaměsíční období k zamyšlení (mini retirement, sabbatical), hledání nového směru, učení se něčemu novému nebo k realizaci zážitků, cestování a dalších zkušeností, které si nechceme (nebo víme, že ani nemůžeme) nechávat na důchod. Z toho ale také plyne nutnost naučit se dobře přecházet z jednoho do druhého. Klíčový je vědomý rozvoj TQ - transformačního kvocientu, připravenosti zvládnout a vědomě designovat proměny a transformace ve svém životě.

Modern Elder & Modern Midlife

 

Modern Elder - moderní starší je “produktem” vědomě řízeného období midlife. Když se nám podaří křižovatku zvanou midlife vybrat a nasměrovat svůj život správným směrem, jsme na cestě k Modern Eldershipu. Jde o výraz, který do slovníku přinesl Chip Conley, autor skvělé knihy Wisdom at work, podnikatel, bývalý vice president AirBnB a zakladatel Modern Elder Academy. Ta se stala velkou inspirací pro náš program.

 

Pokud jste Modern Elder, jste stále mladí na to, abyste začali surfovat, ale už dost staří na to, abyste věděli, co je v životě důležité.

Chip Conley

 

Modern Elder je vědomý člověk, který (nejpozději) v midlife pochopil, že jeho vývoj po dosažení kariérních úspěchů v první části života nekončí. Je to lídr svého života se silným self-leadershipem, který ví, že vyznat se v životě, v sobě, ve vztazích je cesta stálého učení a posouvání se krok po kroku k vyššímu vědomí a moudrosti. Modern Elder věnuje čas praktikám, které ho určují:

 

Stálý rozvoj

Je spousta věcí, které jsme se často neučili. Jsou to především ty, které se týkají úspěšného života. Jedna z nich je všímavost (mindfulness). Další je třeba schopnost editovat. První část života je o akumulování, ta druhá by měla být spíše o editování a zjednodušování.

 

Zvídavost

Modern Elder v sobě znovu objevil zvídavé dítě. S mindsetem začátečníka se zajímá o to, co se kolem něj děje. Zároveň má jasno a umí moudře vybírat, do čeho svou energii dává. Zajímá se především o oblasti, ve kterých chce dosáhnout svého mistrovství.

 

Práce na svém mistrovství

Mistrovství a snaha po něm vede modern eleder ke stavům flow. Práce na svém osobním mistrovství je jedním z hlavních faktorů lidské motivace, kterou právě v midlife tak potřebujeme.

 

Služba a mentoring

Někteří modern elder přechází uvnitř nebo vně firem do role koučů a mentorů, kdy mohou předávat své zkušenosti mladým. Od těch se v roli internů zase často učí něčemu novému díky své zvídavosti.

 

Propojování

Midlife přináší čas a možnosti nových setkání, nových kontaktů, nových vazeb

i propojování témat, oborů, zkušeností. Je velmi dobré se těmto možnostem otevřít. Opakem by bylo zavírání se, které vede k urychlení stárnutí a degresi, což prokazuje mnoho renomovaných studií.

 

Smysluplnost

Období přechodu z první části života do té další je často provázeno hledáním smyslu a objevováním poslání. Ustavičné propojování našeho konání se smyslem je další praktika modern elder. Midlife nám nabízí možnost dělat vědomá a smysluplná rozhodnutí, která jsme si třeba nemohli vždy v předchozích dekádách dovolit.

Rebelství

Midlife je čas, kdy můžeme více rebelovat, říkat ne, žít si po svém. Je to období, kdy si můžeme dále posílit svou integritu, tedy dělat, co považujeme za správné, říkat, co si myslíme.

 

 

Midlife a Long Life Learning

 

Přesně určit, kdy midlife začíná a končí, kdy ho nahrazuje další část života, je těžké. Vždy však záleží na každém z nás. Na tom, jaký je náš mindset, na tom, jak se staráme o své tělo, o svůj mozek. Jde taky o to, jak se staráme o vztahy a to nejen rodinné. Klíčová je právě naše schopnost se stále rozvíjet a transformovat v člověka vědomějšího, v člověka, kterého Chip Conley nazývá modern elder. Nikdy není příliš pozdě začít dělat něco nového, změnit postoj (rozvíjet svůj TQ - transformační kvocient).

 

Západní společnost není zatím připravena na stárnutí populace, na fakt, že lidé 50+ budou tvořit její obrovskou část. Společnost ani lidé samotní se na tuto situaci většinou nepřipravují. Až 60%-80% lidí v produktivním věku se nevzdělává, nestará se o svoji relevanci a přemýšlí o důchodu a výši své penze.

 

Budoucnost je v rukou politiků, kteří budou muset na současnou demografickou situaci reagovat, ale především v rukách vědomých jednotlivců, kteří pochopili, co se děje, a nemají odchod do důchodu v 60 jako svou životní vizi.

 

I firmy začínají chápat, že změna v přístupu k lidem starším než 30 a 40 let je nutná. Stále existuje mnoho předsudků a projevů ageismu. To především v náboru a v (ne)rozvoji lidí po padesátce.

 

Víme, že tímto programem mýty a nastavení společnosti nezměníme. Můžeme však začít u sebe, pochopit kontext a žít báječný midlife i v prostředí, které se možná nebude rozvíjet tak rychle. Každý z nás se tak může stát jedním z mnoha ostrůvků, které k této změně přispějí.

Zastavte se a přemýšlejte. V hlavě máme tisíce myšlenek každý den. A řada z nich jen proletí. Zvětšete ty správné tím, že si je poznamenáte. Mezi rukou a papírem se často dějí magické věci ;-)

 

Co mě první napadne, když se řekne moje mládí, tedy 1.kvartál?

Vzpomeňte si na lidi, místa, aktivity, které s ním byly spojeny.

(pište, zapisujte bez přestání 5-10 min)

 

Co mě první napadne, když se řekne můj 2.kvartál?

Vzpomeňte si na lidi, místa, aktivity, které s ním byly spojeny.

(pište, zapisujte bez přestání 5-10 min)

 

Na kolik dnes naplňuji charakteristiky Modern Midlifera?

Ohodnoťte sami sebe na škále 1-10 (1 min, 10 max), poznamenejte si, co pro konkrétní oblast už dnes děláte.

  • Stále se rozvíjím a učím

  • Dívám se na svět zvídavýma očima

  • Vím, v čem se chci zlepšit a pracuji na tom vědomě

  • Dělám věci, které mi dávají smysl

  • Propojuji a hledám nové kontakty

  • Předávám, co jsem nabyl (mentoruji, sloužím …)

  • Jsem sám sebou a někdy rebeluji

 

Můžete využít pracovní list k vytištění: Modern-elder-charakteristiky.pdf

Máte nápad, co ještě byste jednoduše mohli začít dělat?

Poznamenejte si jej a zkuste to :-)

S výsledky tohoto journalingu budete dále pracovat, navážeme na ně.

Zaujalo Vás toto téma? Ponořte se do dalších zdrojů, inspirujte se, získejte další úhly pohledu, další teorii i konkrétní tipy.

 

4 kvartály života

Pohled na život ve 4 kvartálech očima Avivah Wittenberg Cox. (pokud by se vám hodil jednoduchý překlad do češtiny, doporučujeme www.deepl.com)

 

Becoming a Modern Elder

Ted Talk Chipa Conley (18 min)

 

Stážista (Intern, 2015)

Film, který přináší jiný pohled na to, jak se člověk může v a po midlife ke svému životu postavit. A také naznačuje, jak často na to nejsou dnešní společnosti připraveny.

...CHCI SE PŘIHLÁSIT DO BM ONLINE

KONEC OCHUTNÁVKY...

CHCI SE PŘIHLÁSIT!

Zarezervujte si své místo... Těšíme se na vás!

bottom of page