top of page
s.png

O NÁS

Modern Midlife Mentors (MMM) je platforma pro rozvoj leadershipu a transformaci v České republice a na Slovensku, později v celé kontinentální Evropě.

John Doe

OBDELNIK2.png

ZAKLÁDAJÍCÍ MODERN MIDLIFE MENTORS

vrba.jpg

DAVID VRBA

MMM Managing Partner, CEO, konzultant, mentor, kouč

Davidovým osobním cílem, jež našel ve středním věku, je inspirovat co nejvíce lidí, aby dělali vědomá rozhodnutí co nejčastěji. Má široké zkušenosti z různě velkých firem – od nadnárodních korporací, přes start-upy až k podnikatelským či vzdělávacím projektům. David je skvělým příklad Modern Midlife  Mentor a má chuť předat své zkušenosti dál. David nalézá způsoby, jak pomoci nejen společnostem, ale i jednotlivcům činit více vědomá rozhodnutí na cestě k seberozvoji a úspěšné přeměně ve středním věku.
Více o Davidovi zde

mario.jpg

MARIO DROSC

MMM Managing Partner, CEO, poradce, stratég, mentor

Mariovo životní poslání je inspirovat a podporovat lidi skrz MMM, aby si co nejvíce uvědomili a realizovali své talenty. Působil na vysokých pozicích ve finančním sektoru, je lídrem a radí start-upům i neziskovým organizacím. Mario se považuje za Modern Midlife Mentora, jelikož jeho vášní je mentorovat nejen začínající lídry, ale též lidi ve středním věku směřující ke změně.

frolec.png

DAN FROLEC

MMM Partner, CEO, autor, poradce, mentor

Danovým posláním je vzdělávat se, žít aktivní, zdravý a vyvážený život a inspirovat ostatní, aby ho v tom následovali. Jeho mezinárodní manažerská kariéra přesahuje čtyři kontinenty a zahrnuje širokou škálu zkušeností od světoznámých nadnárodních značek až k online start-upům. Rád pracuje s různorodou skupinou lídrů, jimž pomáhá řešit výzvy v obchodním i osobním životě, taktéž je motivuje, aby rozhýbali svá těla a užili si divoká dobrodružství.
Více o Danovi zde

Lu-cb.JPG

LUCIE HAVLÍKOVÁ

MMM Partner, kouč, mentor, trenér, designér rozvojů a ten, kdo drží věci pohromadě

Lucie žije rozvojem, ráda propojuje lidi, nápady a příležitosti. Víc než 20 let integruje poznatky z psychologie, koučinku a agilních kurzů do každodenní byznys praxe. Jako průvodkyně, koučka, trenérka, facilitátorka a partnerka programu mezifiremního mentoringu podporuje lídry, týmy i organizace na cestě k udržitelnému úspěchu a radosti z toho, co dělají. Věří, že v každé situaci je poselství, a užívá si jakoukoli příležitost k učení. Jako klíčové ingredience vnímá humor, laskavost a zaměření na to, co je opravdu důležité.

team
David Vrba
Dan Frolec
Lucie Havlíková

NAŠE HODNOTY

MEM green leafpngyelenz.png
Group 14 (1).png

PŘEMÝŠLIVOST PŘI HLEDÁNÍ MOUDROSTI

Je to, co podporujeme a o co se snažíme. Věříme v sílu více intelektů (inteligenčního, emocionálního, duchovního, transcendentálního), moderní vědy a kombinaci moderní a starověké filozofie.

INTEGRAcí k TRANSCENDenci

Věříme v sílu slov „A“ a „MŮŽEME“. Můžeme být zároveň energičtí A moudří, vědečtí A duchovní, moderní A starověcí, silní A odpouštějící. Můžeme dělat obojí – generovat zisk A být prospěšní společnosti. Je nutné, abychom nalézali způsoby integrace, nikoli rozdělování a kompromisů.

Zvídavost a permanentní učení za účelem
osobního růstu

To je celoživotní poslání, které definuje vitalitu. Dokud se učíte, jste duševně mladí. Jakmile člověk ustrne a přestane se učit, dopady na duševní i fyzickou pohodu jsou nedozírné.

etické vedení založené na hodnotách

Je to, co svět potřebuje. Stroje mohou převzít velkou část specifických, technických úkolů, což umožní lidem soustředit se na oblasti s větší přidanou hodnotou. Lidé ve svém životě potřebují konzistentní a důvěryhodné vedení – nejen v podnikání, ale také ve svých společenských okruzích.

koučování a MENTORING pro přínos společnosti 

To je to, co podporujeme napříč generacemi. Většina lídrů inklinuje k mentoringu a koučování, je to často jejich poslání, nedílná součást jejich identity. Rozhodně té naší.

CHTĚLI BYSTE SE DOZVĚDĚT VÍC O MODERN MIDLIFE MENTORS A JEJICH PLÁNECH?

OUR VALUES
Rectangle 73.png

věříme, že existuje rostoucí poptávka po těchto třech  prvcích 

 1. Po změně přístupu u midliferů, aby je druhá polovina života hluboce naplňovala jak na profesní, tak i na osobní úrovni.
   

 2. Po navýšení zkušeností u mladších lídrů, kdy 75 % mladých lídrů touží po zkušenějších mentorech, kteří by s nimi byli ochotni sdílet své moderní dovednosti.
   

 3. Po mezigenerační spolupráci, vzájemném obohacování dovedností a vizí. Mnoho midlife lídrů touží po větším pocitu užitečnosti, což často zahrnuje předávání znalostí a zkušeností mladším lídrům. 

„Když je student připraven, učitel se objeví.“

Lidová moudrost

„Když je připraven učitel, student se objeví.“

Modern Midlife Mentor

NÁŠ DYNAMICKÝ KONCEPT

MEM green leafpngyelenz.png

Inspirováni mimo jiné Chipem Conleym a jeho Moudrostí v práci (Wisdom at Work), přístupem EuroAcademy k transformaci v polovině života (HalfTime Transformation), knihou Lifebook Jona Butchera, filozofií Alaina de Buttona a dalších stoiků,  v neposlední řadě koučováním Marshalla Goldsmithe. Do platformy Modern Midlife Mentors začleňujeme následující prvky:

 • Celostní kontinuální rozvoj lídrů těžící z inspirativních podnětů fyzické, emocionální, intelektuální, filozofické povahy. Neustálá péče o tyto čtyři roviny energií přináší v kombinaci s vědomým zohledňováním a péčí o různé životní aspekty jednotlivých lídrů jednoznačné pozitivní synergie.

 • Pro úspěšnou transformaci je klíčové odhodlání v kombinaci s řízeným objevováním, kolektivní podporou a individuálním koučováním. Opravdový, osobní závazek k transformaci začíná hlubokou introspekcí, mnohdy až spirituálním (znovu)objevením poslání jednotlivce. K úspěšné transformaci také pomáhá vkročení do liminálního meziprostoru, kde jsme již opustili staré, ale ještě se zcela nesžili s novým.

 • Rozvoj a transformace nejsou sprint ani maraton, ale spíše fartlek, indiánský běh. Pro zajištění úspěchu proto kombinujeme jednorázové akademie, střednědobý individuální koučink a dlouhodobé kolektivní formáty. Poskytujeme podporu jednotlivým procesům nutných pro úspěšnou transformaci: Vyjasni si (Get Clear), Nabij se (Get Vibrant), Osvoboď se (Get Free) a Rozjeď se (Get Going).

 • Růst individuálních vůdčích schopností začíná osobním rozvojem, revizí přesvědčení a postojů. Zahrnuje učení i odnaučování, změnu i opuštění některých návyků, podpořené osvojením nových, například digitálních, dovedností.

 • Překážky jsou nevyhnutelnou součástí našich cest životem. Jejich očekávání a vědomé zaměření na vyšší motivaci, která nás žene kupředu, nás udržuje v rovnováze, šťastnější a produktivnější.

 • jsme všichni součástí jednoho lidstva, lišíme se vzájemně ve svých talentech, víře i touhách. Jeden univerzální vzorec proto nikdy nemůže fungovat – naopak, vidíme nezpochybnitelný přínos v kombinování různých zdrojů vědomostí do jedinečné směsi, která podpoří individuální vývoj a transformaci.

 • Existuje významná synergie mezi dáváním a získáváním, mezi vitalitou a moudrostí. Proto jsou mentoring a menteeing společně často dvě strany téže mince, nedílná součást midlife transformace i rozvoje mladých lídrů.

sedynovy.png
MEM green leafpngyelenz.png

TŘI HLAVNÍ PILÍŘE

memnovy.png

VEDENÍ
MIDLIFE LÍDRŮ

Group 258.png

podpora mladých lídrů

shutterstock_684509272_edited.png
MEM green leafpngyelenz.png

rozvoj
leadershipu

MMM nabízí několik formátů transformačního učení stojících na těchto třech pilířích:

 • Midlife Dynamics Academy (MDA): vedení a podpora transformace midlife lídrů na jejich cestě k dosažení vyššího životního cíle. MDA kombinuje vedené individuální a skupinové lekce a poskytuje přístup k interním i externím zdrojům informací a inspirace, přičemž využívá propojení s globálními (jako je Modern Midlife Academy Chipa Conleyho nebo EuroAcademy) a lokálními (jako je Digiskills) institucemi.

 • Midlife Dynamics Coaching (MDC) & Midlife Dynamics Mastermind (MDM): formáty rozvoje na podporu transformace midlife lídrů. Tyto formáty jsou ideálně využívány v návaznosti na MDA, ale jsou k dispozici i samostatně.

 • Leadership Dynamics Academy (LDA): Mladí lídři (často mentees) procházejí školením zaměřeným na rozvoj vůdčích dovedností, od osobních až po manažerské. Pro rozšíření relevantních znalostí zprostředkovává LDA i přístup k exkluzivním kurzům a informačním zdrojům zaměřeným na vybraná témata jako je strategie, kultura, transformace a „Science of Life“.

 • Leadership Dynamics Coaching (LDC) & Leadership Dynamics Mastermind (LDM): Podpora průběžného rozvoje hodnotového leadershipu prostřednictvím mastermind skupin s volitelným prvkem skupinového mentoringu/koučinku.

 • Leadership Mentoring Marketplace (LMM): důvodem sdružování zkušených lídrů pod hlavičkou MMM je nejatraktivnější skupina mladých ambiciózních lídrů na trhu, kteří mají zájem na mentorování. Aspirující lídři mohou využít exkluzivní kvalitu MMM lídrů z rozmanitých prostředí s rozsáhlými zkušenostmi s vedením lidí a s mezinárodní praxí.

 • Leadership Services Marketplace (LSM): aby se zjednodušil přístup k dalším souvisejícím službám mimo hlavní oblast mentoringu (např. konzultace nebo poradenství v konkrétním odvětví), MMM zajišťuje propojení mentorů, kteří takové služby nabízí, s mentees, kteří mají o tento typ vedení zájem.

 • MMM Klub: sdružuje pouze pozvané mentory, kteří se chtějí společně učit, sdílet své zkušenosti a navzájem se inspirovat v prostředí mastermind skupin.

naší inspirací jsou

MEA logo gray.png
Euro-Academy logo gray.png
bottom of page