top of page

MIDLIFE DYNAMICS

CHATEAU MCELY
Q3 2022

Celotýdenní relaxačně-vzdělávací pobyt, který vám nejen umožní načerpat síly a obnovit elán, ale hlavně pomůže znovu definovat váš životní cíl a poslání se sebedůvěrou, s profesionálním vedením a přinese vám nové perspektivy.

Dozvíte se, jak lépe řídit sami sebe a svou energii, jak si osvojit nové myšlení a návyky, které přijdou vhod v následujících letech.

Domů si odnesete svou osobní knihu Úžasný Midlife, kde budou zaznamenány všechny vaše plány, akční kroky, aha momenty a nápady.

Mcely_Castle.jpg
Rectangle 79.png

JE TENTO PROGRAM OPRAVDU PRO VÁS?

Tento program byl pečlivě připraven pro čtyřicátníky a padesátníky, kteří již dosáhli úspěchu ve své kariéře nebo vybudovali úspěšné podnikání a nyní se v jejich mysli ozývá tichý hlas: „Co teď? Co dál? Co mám dělat se svým životem?“

fingerprint.png
logical-thinking.png
rechargeable.png

získáte nové dovednosti

dobijete své baterky

unikátní lokace

castle.png

HUDBA A ARCHITEKTURA

happy.png

noví přátelé

task.png

jasný plán

Rectangle 73.png

„Představte si, že víte, kdo skutečně jste, kam směřujete a jak se tam dostanete.’’

Rectangle 74.png
piano-nobile-restaurant-3.jpg

JE TO VE VAŠICH RUKOU

MEM green leafpngyelenz.png

Náš unikátní 5G koncept vás provede vaší midlife transformací prostřednictvím souboru osvědčených nástrojů a technik transformace.

get READY - NALOĎ SE

Připravte se, poznejte se, nastartujte změnu a růstové myšlení.

get clear - VYJASNI SI

Zjistěte, kým jste, jaký je váš záměr a vaše nejlepší místo.

get vibrant - NABIJ SE

Dobíjejte a spravujte svou energii, budujte si dobré návyky a rozvíjejte kompetence.

get free - osvoboď se

Uvolněte si kapacitu, vytvořte si podpůrný systém a vymezte hranice ve svém životě.

get going - rozjeď se

Stanovte si cíle a udělejte první kroky.

sedyP.png

jak vypadá týdenní program?

MEM green leafpngyelenz.png

naučíte se, jak LÉPE ŘÍDIT SAMI SEBE i SVOU ENERGII 
A JAK SI OSVOJIT NOVÉ MYŠLENÍ A NÁVYKY

Dopoledne: meditace, sport, workshopy o řízení energie, řízená 5G sezení podle 7 pilířů transformace

Odpoledne: filozofické diskuse, individuální a vzájemná koučovací sezení, skupinové mastermind diskuse, zážitkové aktivity

Večer: Přípravná čtení, vedení deníku Úžasného Midlife, inspirativní sezení s hosty

mcely_program.PNG
Structure

co díky programu získáte?

MEM green leafpngyelenz.png
 • Dozvíte se, čeho chcete v budoucnosti dosáhnout a zároveň zjistíte, jak toho dosáhnout.

 • Dozvíte se, na jaké vaše hodnoty, zásady a talenty se můžete spolehnout.

 • Vytvoříte si jedinečnou osobní knihu středního věku se všemi zaznamenanými plány.

 • Poznáte „vaše místo" a kdo všechno do něj patří.

 • Naučíte se, jak změnit myšlení tak, abyste se mohli soustředit na své priority.

 • Vytvoříte si návyky vám a vaší osobnosti vlastní.

 • Vytvoříte si záchranou síť na cestě středního věku.

 • Naučíte se žít mnohem zdravěji a dozvíte se, kde hledat nejnovější informace.

 • Poznáte nové přátele, kteří vás na vaší cestě podpoří.

 • Zlepšíte své sebeuvědomění si i sebepřijetí.

 • Získáte jasný směr a určíte si své priority.

 • Stanete se vědomějším midliferem a budete častěji činit vědomá rozhodnutí.

 • Poznáte své strachy a jak se jim úspěšně bránit.

 • Zjistíte, co vám dodává energii a co vám ji naopak bere.

 • Naučíte se říkat „ne“ věcem, které vám nic nepřinášejí.

 • Vytvoříte si plán pro nadcházející desetiletí vašeho života.

 • Určíte si nový smysl života a poslání, jež vás povedou v příštích dekádách života.

 • Stanete se absolventy Midlife Dynamics a budete mít přístup k široké síti velmi zajímavých lidí.

wonderfulmidlife_infographic.png
sedynovy.png

Vaši průvodci RETREATem

DAVID VRBA

Průvodce programem

vrba.jpg

Davidovým osobním cílem, jež našel ve středním věku, je inspirovat co nejvíce lidí, aby dělali vědomá rozhodnutí co nejčastěji. Má široké zkušenosti z různě velkých firem – od nadnárodních korporací, přes start-upy až k podnikatelským či vzdělávacím projektům. David je skvělým příkladem Modern Midlife Mentor a má chuť předat své zkušenosti dál. Nalézá způsoby, jak pomoci nejen společnostem, ale i jednotlivcům činit více vědomá rozhodnutí na cestě k seberozvoji a úspěšné přeměně ve středním věku. Je absolventem Modern Elder Academy vedené Chipem Conleym. Davidovým doporučením je: neustále se vzdělávejte z jakéhokoli globálně dostupného zdroje, stejně tak čerpejte i od každého účastníka našich programů.

Více o Davidovi najdete zde.

MARIO DROSC

Průvodce programem

mario.jpg

Mariovu komplexní odbornost tvoří kombinace mnohaletých zkušeností ve finančních službách a poradenských rolí pro začínající podniky a neziskové organizace. Interim pověření vedením obchodního rozvoje společnosti Exponea mu umožnilo těšit se z role menterna (mentora a mentee zároveň). V současné době se podílí na poradenských projektech napříč odvětvími i vertikálami a maximalizuje tvorbu hodnot projektů, na které dohlíží.

dechberoucí místo

MEM green leafpngyelenz.png

Našimi hostitely a zároveň řečníky budou James Cusumano a princ William Lobkowicz. Jim je americký muzikant, podnikatel, ale zároveň alchymista a v současnosti  též hoteliér, který dospěl k přerodu již čtyřikrát ve svém životě. Bude naším hostitelem v Chateau Mcely,. William nás přivítá na svém zámku Nelahozeves  (Nelahozeves je rodné místo skladatele  Antonína Dvořáka, autora Novosvětské symfonie) a na Pražském hradě, jehož součástí  Lobkowiczký palác je. Společně si poslechneme zajímavé příběhy,  dokonce nahlédneme i do korespondence Mozarta a Beethovena, kterou s Lobkowicovými vedli a ve které  skladatelé děkují za mecenášství a podporu .

Chateau Mcely, hlavní místo retreatu, na vás dýchne historií a kulturou, stejně tak i moderními službymi a pohodlím. Poklidná atmosféra přilehlých lesů, krásné vnitřní prostory, nádherné místnosti, zdravé a chutné jídlo, exkluzivní masáže či nezapomenutelný kulturní zážitek – na to vše se zde můžete těšit.

Náš program v České republice vás naučí, jak pracovat se svou energií, tělem a myslí; pomůže vám ujasnit si další kroky v životě. Čeká vás intenzivní, kulturou obohacený, zážitek!

sygma.PNG

co vše je zahrnuto v ceně?

MEM green leafpngyelenz.png

cena: $4.900

Cena zahrnuje:

 • 7 denní program a instrukce

 • Všechny vzdělávací materiály

 • Nádherné ubytování

 • Chutnou a zdravou stravu (snídaně, oběd, večeře)

 • Všechny fitness a meditační aktivity

 • Prohlídky po okolí

 • Přepravu v průběhu programu

 • Východ a západ slunce

Cena nezahrnuje:

 • Cestu do Chateau Mcely

 • Spa procedury

 • Spropitné a alkohol

V případě jakýchkoliv otázek, jsme tu pro vás -  hello@modernmidlifementors.com

bottom of page